Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE VARMA SAUMA KY


  1. Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Varma Sauma Ky
Osoite: Lemminkäisenkatu 1, 15210 Lahti
Y-tunnus: 2691964-8
Sähköposti:
info@varmasauma.fi
Yhteyshenkilö: Susanna Ignatius, toimitusjohtaja
suski@varmasauma.fi ,  044 9811 721


2. Rekisterin nimi, asiakasrekisteri

Asiakasrekisterissä käsitellään Varma Sauma Ky:n asiakkaiden yhteys- ja henkilötietoja. 


3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhteydenpito asiakkaisiin. Jokainen asiakas antaa valitsemansa yhteystiedot ja asiakkaan on mahdollista valita myös yhteydenottotapa. Asiakastietoja käsittelee yrityksessä Varma Sauma Ky Susanna Ignatius sekä Tiina Kärkäs (Tmi Tiina Kärkäs). Asiakastietoja käsittelee myös Tilitoimisto Sa-Ra Oy.

Asiakasrekisteri on pääsääntöisesti käsin kirjoitettu (työtilaussopimus) ja säilytetään lukollisessa kaapissa. Laskutusasiakkaiden tiedot säilytetään laskutusohjelmassa, joka on palomuurien ja salasanojen takana. Laskutusohjelmaan pääsy on vain Susanna Ignatiuksella, sekä 
Tilitoimisto Sa-Ra Oy.


4. Käsiteltävät henkilötiedot

Varma Sauma Ky:n asiakasrekisterissä käsitellään asiakkaan yhteystietoja:
  • Asiakkaan etu- ja sukunimi  ja/tai yrityksen nimi
  • Asiakkaan puhelinnumero
  • Asiakkaan osoite
  • Asiakkaan sähköpostiosoite

Asiakasrekisterin asiakastietoja säilytetään enintään 10 vuotta, tai asiakkaan pyynnöstä ne voidaan poistaa aiemmin. Tietoja säilytetään, jotta voidaan tarvittaessa asiakkaan kanssa palata verhoilutöiden materiaaleihin tai käytettyihin työmenetelmiin - asiakkaan esimerkiksi halutessa samaa kangasta kuin edellisessä työssä on käytetty. 


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Verkkosivustolla
www.varmasauma.fi käytetään evästeitä, joiden kautta mm Google Analytics mittaa verkkosivuston käyttöä. 

6.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Mitään tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


8. Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Rekisterinpitäjälle - Käsittelijän on ilmoitettava ilman aiheetonta viivytystä tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.

Rekisteröidylle - Ilman aiheetonta viivytystä, jos tietoturvaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti korkea riski tämän oikeuksille ja vapauksille.

Valvontaviranomaiselle - 72 h kuluessa ilmitulosta, mikäli tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarvittaessa, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 23.5.2018


Evästeiden käyttö

  1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.
Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.
Lisätietoa evästeistä saat sivulta
www.aboutcookies.org.


2 Sivustomme käyttämät evästeet

Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että käyttötarkoituksen mukaan.
Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.
Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:
Google Analytics privacy overview
Opt out of Google Analytics tracking

Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.
Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.


3 Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta
www.aboutcookies.org.

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

Sivuston käytön sujuvuuden takaamiseksi, käytämme evästeitä. Evästeet keräävät tietoja sivuston käytöstä ja helpottavat sivustolla vierailua. Evästeet saa kokonaan estettyä selaimen asetuksista.